Dialogaktiviteter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consect adipi scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.

  • Del 1–Dialogmøte med i regi av ITS Norway
  • Del 2–Dialogkonferanse med gruppearbeid
  • Del 3 –Møter med relevante nettverk *
  • Del 4–Innspillsnotater**
  • Del 5–Én-til-én-møter*
  • Del 6–Dialogkonferanse nr 2 med fokus på matchmaking mellom leverandører

*Ønske du å booke én-til-én møter eller en presentasjon i ditt nettverk? Klikk her for å komme til vår bookingløsning, eller kontakt prosjektleder Espen Lauvlund Nilsenved spørsmål

**Vi vil gjøre en vurdering på om vi har behov for innspillsnotater i forkant av én-til-én-møtene, og rammen for innspillsnotatene vil besluttes underveis i dialogprosessen

Formålet med dialogprosessen er få innspill fra leverandørmarkedet på hvordan vi best skal kunne gjennomføre anskaffelsen for å dekke behovet vårt. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en funksjonsbeskrivelse som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine forslag til løsninger, planer og visjoner, så sikrer vi også̊ at leverandørene blir hørt. Innspillene fra leverandørene behandles som forretningshemmeligheter.

Vi ønsker at de løsningsforslag som blir presentert er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå. Det er mulig å sende inn innspillsnotat uten å delta i dialogkonferansen eller én-til-én møtene.

Fremtidige dialogaktiviteter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consect adipi scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.

No items found.

Tidligere dialogaktiviteter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consect adipi scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.