Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å utvikle en løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Invitasjon til markedsdialog

Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) inviterer med dette til markedsdialog rundt utvikling av et produkt med stort markedspotensial, stor samfunnsmessig betydning, og hvor den vinnende løsningen kan lede fram til en direkte anskaffelse.

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen. Det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i. Dette kan også bidra til å hindre næringstransport med viktig last.

I perioden januar til mars 2021 ønsker vi å komme i kontakt med potensielle leverandører med det formål å:

  • Informere markedet om prosjektet og utfordringene som ønskes løst
  • Informere om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser og få tilbakemelding på anskaffelsen og prosessen
  • Få innspill fra leverandørene til hvordan man best kan løse utfordringene, herunder oversikt over mulige teknologier og mulige løsningsområder

Vi inviterer med dette derfor potensielle leverandører til en åpen markedsdialog med mål om å utvikle løsninger for deteksjon av snøskred over vei og om kjøretøyer befinner seg i skredområdet, samt varsle om dette.

Lenke til utlysning på doffin.no

Våre dialogaktiviteter

Vi ønsker dialog med alle typer leverandører; store og små, nye og gamle, de med erfaring fra bransjen og de som tradisjonelt har levert til helt andre bransjer, og både de som kan levere hele eller deler av en slik løsning. Formålet med markedsdialogen er å presentere målsettingen og utfordringer, og forberede markedet på våre behov.

Markedsdialogen består av flere aktiviteter:

  • Dialogmøte i regi av ITS Norway (gjennomført 8.januar)
  • Dialogkonferanse med leverandører, FoU-miljøer og andre
  • Én-til-én møter med leverandørene for ytterligere dialog og forslag til løsninger
  • Leverandørene får mulighet til å sende inn skriftlige innspill (innspillsnotat) på hvordan de kan bidra til at vi får dekket våre behov best mulig
  • Nettverksmøter
  • Mulighet for dialogkonferanse nummer 2 med matchmaking mellom ulike leverandører

Én til én-møter

Bruk dette skjemaet for å booke én-til-én møter eller en presentasjon i ditt nettverk.

Målet med anskaffelsen er å utvikle et nytt produkt som løser TFFKs behov og som også er relevant for utvidede markeder nasjonalt og globalt. Jo flere skredpunkter som sikres, jo større verdi har dette samlet sett. Dette fordi det relativt sjelden går skred på det enkelte punkt, men mange skred når man ser på alle skredpunktene under ett. Vi ønsker derfor at produktet er innenfor et kostnadsbilde som gjør at man kan sikre et vesentlig antall av de omtrent 200 skredpunktene i TFFK.

Våre tidligere dialogaktiviteter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consect adipi scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.