Dokumenter

Her finner du oversikt over alle relevante dokumenter for anskaffelsesprosessen.

Relatert dialogaktiviteter
Tema
Beskrivelse
Link til dokumentet
1 Espen Nilsen TFFK 080121 ITS Norway
2 Andreas Persson TFFK 080121 Deteksjon av kjøretøy og skred over veg
3 Kjersti Granaasen NHO 080121 Innovasjonspartnerskap Deteksjon av skred
4 Tore Humstad Statens vegvesen 080121 Skreddeteksjon i Statens vegvesen
5 Beng Holter SINTEF 080121 Competence and technical possibilities
6 Joar Krohn Webstep 080121 Satellites, AI and Avalanches
Deteksjon av skred over vei
Behovet
Deteksjon av skred over vei
Status
Kommunikasjon og varsling
Behovet
Kommunikasjon og varsling
Status på området
Strøm
Behovet
Deteksjon av kjøretøy
Behovet
Dialogaktivitet og gruppearbeid
Dialogaktivitet og gruppearbeid
Utkast til konkurransegrunnlag: Spørsmål og svar
Høringsutkast konkurransegrunnlag